Skip to content; Access key q.
БългарскиБългарски

Отпразнувайте дамския празник в 888 Taste Show Asian Cuisine !

888 Taste Show Asian Cuisine Restaurant Sofia

 

Жената. 

Пазител и богиня в някои древни култури. 

Майка, професионалист и обект на нежност с днешна дата.

Почитаме я по всички междуконтинентални правила и кроскултури, особено в 888 Taste Show Asian Cuisine и в деня ЗА нея. Тържествената част се състои в три степени, които шеф Великов е създал с уважение. 

-Необходима е резервация: 02 444 0888

 

-The woman.

Guardian and goddess in some ancient cultures.

Mother, professional and object of affection today's information.

We honor her in all between continental rules, especially in 888 and on the day FOR her. 

The ceremonial part consists of three degrees, which Chef Velikov  created with respect.

 

TASTE ASIA

-част от комплекс Palms Royale Sofia Casino

-Ниво 1 от входа на Palms Royale Sofia Casino /етаж "C"/ floor "C" от асансьорите

-https://bit.ly/3SdrEYk